Skip to main content

Y DIWYGIWR YN GWASANAETHU ©*jefgìẁ * $tettîẁMaitflj< GOI*YGYDD *. Parch. GWYLFA ROBERTS LLANELU. Braslun o'p Cynwysiad: .- 149 * Tanymarian,' gan Gwylfa Cymanfa'e Diwygiwe— Pregethwr—Parch. James Charles, Dinbych 155 Y Dduwinyddiaeth Newydd ......... 160 Cyfeillach Grefyddol ... ... ... ... 163 Damhegion Crist, gan y Parch. James Evans, Aberafon ... ......... ... 165 Coflun ' William Edwards ' yn y Groes Wen ... 169 Oriau gyda'r Ser, gan y Parch. T. Esger James, Saron, Maesteg ... ... ... ... 170 Timotheus, gan Mr. D. Ladd Davies, Aberteifi... 174 Llyf ryddiaeth yr Enwad ... ... ... ... 176 Nodiadau.Gwleidyddol ... ... ...... 179 Athrawón Aberhonddu ... ...... ... 182 LLANELLI: BRINLEY R. JONES, ARGRAFFtfDD A CHYHOEDDYDD. PRIS TAIR CEINIOG. wm mm