Skip to main content

Rhif 85f>r] 5^ Cyfees Newydd 4 EBRILL, 1907. DIWYGIWR. YN GWASANAETHU (Erefgdd a Irlcnyddíacth- ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< GOLYGYDD: Parch. R. GWYLFA ROBERTS, LLANELLI. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CFNWFSMD. Arwyr Israel, gan y Parch. Hawen Rees, Lerpwl...... 113 Galwad yr Efengyí................................ 117 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregethwr—Y Parch. Gwylfa Roberts......... 118 Y Diwygiad Protestanaidd, gan y Parch. Ellis Jones, Bangor...................................121 Arddàngosfa Genhadol Gwrecsam, gan Mr. W. J. Parry, Coetmor Hall.............................. 125 Penill Cenhadol.................................... 127 Adgofion am Ebenezer, Abertawe,gan Shon Ifan Dafydd 128 Emyn Hwyrol......................................131 Y Parch.J. Bodfan Anwyl, Pontypridd, (Darlun}) gan R. Prys Jones, Pontypridd..............132 Teyrngarwch i'n Henwad, gan y Parch. W. Gibbon, Abertawe.....................*............. 135 Llyfryddiaeth yr Enwad, gan y Parch. T. Eli Evans, Llaníair.........................---------.. 139 Nódiadau Gwleidyddol, gan y Parch. J. Evans Jones, Sciwén-----................................141 Cynghor Undeb yr Annibynwyr Cymreig............143 Coffa'r Saint, gan Telych Jones...................... 144 TJndeb Cristionogol y Colegau......................147 LLANELLI: ARGRAEFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BRINLEY R. JONES. PRIS TAIR CEINIOG. wmmm mm mmmmmmmmmmmm