Skip to main content

Rhîf $&&$ ■ Cyfbes Newydd 3, MAWRTH, !907 DIWYGIWR. 1 YN GWASANAETHU 1 Crefydd a Hílenyddíaeth, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦ «»»««««««♦«♦««♦«««♦«««♦«««♦♦» GOLYGYDD: Parch. R. GWYLFA ROBERTS, LLANELLI. i ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«> CKMVFSMD. Ý Diweddar Barch. M. C. Morris, Ton {Darlun\ gan y Parch J. J. Williams, Pentre......,,.. 77 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregethwr—Y Parch. John'Thomas, Merthyr.. 84 Sut i Ddarflen y Beibl, gan y Parch. D. Eurof Walters, M.A., Merthyr.................... 90 1 Hiraeth v Sant am v Nef.......................... oá. 1 Lleygwyr a Chrefydd ae Enwad, gan y Parch. W. | Crwys Williams, Brynmawr................ 95 Pwy yw y Crist ? gan y Parch J. Lewis Williams, M.A., B.Sc.,Lerpwl..........'...'.................102 1 Nodiadau Gwíeidyddol, gan y Parch. J. Evans Jones, j Pa beth a ddarllenaist ?............................. 110 ' AdoWciad........................................III Emyn......................»..............—...... 112 LLANEUJ: 1 ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BRINLEY R. JONES. I l PRIS TAIR CEINiOa HHHHHHHHHHB^^^HHRBBHHssi^^HHnHHHHHHHHHHHHHHHl