Skip to main content

*,«.,- ^-y- .-f-?. Rhif 854.]/ Ctfres Newydd 1 iÖnaWr, I9Ö?. éitèmè ©Slt^gtrttnm pttexxl i'r gtnntfrànn>&r, YN GWASANAETÉU (Crefydd ä Eflenyddíaeth» GOLYGYDD: Pai*ch. R. GWYLFA ROBERTS, fcLÄNBLLI. »♦♦«««>♦>♦♦.♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦«>♦♦»«♦»♦««♦♦»♦♦»♦««»♦»«»«»♦>»» CFtfẀ'Ì'SMfl. Y Parch. R. Roberts, Manchester (Darlun).............. Gristionogaeth...................................... 5 CymAnfá'r /Diẅygiẃr— Prègeihŵr—Y Parch. Henry Reès, Yállêy; Môn.. 7 y Öiàcon Öëddyẃ, a'i Gyfle, gan y Parch. D.^Llpyd Morgan, Pöntarduläis ..........;;.;.. 14 Ròbert Owen, y Socialist............................ 17 út i Ödëcîireü ÖedJFa, gan Äb Rhiccert................ 20 Tèŷîrnéàrŵbh î'n Hènẅad; gan y Pârch. W. GÌbböü, Äpërtawe^,.....,.....«............,..:::.... 24 Cáneuòn Çenhá<Ìoí> gan R. G. R.......,............... 27 Y Pärch. D. P. Davies, Penmaenmawr (Dar/un)........ 29 Bywŷá ỳn Chitìa, gan y Parch. William Oẃen..:..;.. 30 Y Beìbì ỳn Nghýmrü............................• • 32 Adolygiadau.................. .♦..................:. 34 Jphn 01iver, Llanfynýdd, gan Dewi Medi............ 35 SÒN AC ÝSGRÌFEN \ Brẃydr Gerlláw—Syr Henry—-Còdi Cyriiru...... 39 Y Ôátaeth—Yr Eisteddfbd .......;;.....,:;..; 40 LLANELLI: ARGRAFFWỲD A CHỲHOEDDWYD GAN BRINLEY R. J0NE!5: PRIS TAIR CÈINIOG. *. * ■