Skip to main content

Ehif 852.] Cyfres Newydd 203 TACHWEDD, 1906. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." DIWŸGIWR. DAN OLYGIAETH Y »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• Parch. R. Thomas, Glandwr, a'r Parch. Gwylf a Roberts, Llanelli. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ CYNWYSIAD. Arogl y Cedrwydd—Theophilus Bvans : Awdwr " Drych y Prif Oesoedd," gan Gwylfa......361 Ewyn y Don......................................368 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregcthwr—Y Parch. J. O. Williams (Pedrog), Lerpwl.................................. 369 Pensaer y Pontydd—Y Parch. William Edwards, Groes Wen, gan Mr. T. Thomas, Tynywern. . 377 William Edwards, gan Mr. John Ballinger, Llyfrgellydd Caerdydd ................................ 381 Y Llythyr..................................... 383 Dau Fardd Ieuanc (Darlumau) \.................. 385 Arwyr Israel, gan y Parch. J. Hawen Rees, Lerpwl. . 386 Coffa'r Saint—Mrs. Harriet Lloyd Jones, gan Mr. William Guy, Penclawdd.................. 391 John Penri'n Marw, gan Gwylía.................... 393 Y Porth i'r Cyssegr................................. 394 Marw gyda Christ................................. 395 Yr Undeb Saesneg................................ 395 Nyni ein Hunain.................................. 396 LLANELU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BRINLEY R. JONES. PRIS TAIR CEINIOG.