Skip to main content

Rhif 848.] . , Cyfres Newidd 199 GORPHENAF 1906. " Yr eiddo Coesar i Ccesar, ar eiddo J)uw i Dduw." DIWYGIWR DAN OLYGIAETH Y ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Parch. R. Thomas, Glandwr, A'R Parch. Gwylf a Roberts, Llanelli. CYNWYSIAD. Ein Hymneillduaettr—a Phaham y glynwn wrthi, gan R.T...................................... 217 Proftwydi: Hen a Diweddar, gan y Parch. Ellis Jones, Bangor.................................... 222 Clywch y Gân.................................... 224 Ein Cenhadwr Cartrefol—Y Pàrch. J. Towyn Jones, {Darlun).................................. 225 Cyfarwyddiadau i Deithwyr.......................... 228 Y Bywyd Cristionogol, gan Melynfab .......s........ 229 C>rfres yr Enwogion—Llew I^lwyfo, gan Watcyn Wyn. . 231' Sut y Daethum i'r Goleuni, gan Mr. John Rees, Tre Cynon, Aberdar............................ 235 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry........... 240 Cofiant Edward James, Nefyn...................... 242 Helyntion y Dydd— Cynghor Cenedlaethol Cymru.............. 245 Pregethu Teithiol.......................... 246 YParch. R. J. Campbell.................... 246 Y Mesur Addysg . ....-----................ zìü Paradwys Danté, gan Mr. Williams, Waun Wen...... 248 Adolygiadau ........................*.............. 251 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG,