Skip to main content

Rhif 847.] - Cyfres Newydd 19&, MEHEFIN 1906._____________________ ■" Treiddo Ccesar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." DIWŸGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr? a'R Paroh. Gwylf a Roberts, LlanellL »♦♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦«» CYNWYSÍAÙ. Llwybr y Diwygiwr: Egwyddor Sylfaenol Protestaniaeth gan y Parch. Miall Edwards, M.A., Aberhonddu.. iŵtf Darluniau Gweithwyr yn haeddu gorŷhwys:— Y Parchn. M. Jones, Tynewydda D. Thomas; Llanybri................................ 186 Y Parchn. J. Bevan, Waunarlwydd, a W. W. Jones, Pisgah............................ 187 Senedd yr Iddew—Y Sanhedrim, gan R. G. R....... 188 Marwolaeth y Parch. T. Edmunds, Hirwain.......... 192 Cyfres yr Enwogion—Llew Llwyfo, gan Watcyn Wyn.. 193 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregethwr—Y Parch. Owen Jones, Mountain Ash 197 Coífa'r Saint—David Thomas, y Diacòn Da, gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli.................. 203 Gronynau, gan J. Roberts, Corris.................... 206-\ Cyrddau Mai...................................... 207 Y Boreu Gwell, gan Glan Cynon.................... 209 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry........... 210 Duw yn ainddiffyn Ei blant........................... 211 Helyntion y Dydd— Y Mesur Addysg a'r Blaid Wyddelig............ 212: Pobl allan o waith—San Francisco................ 2I3, Adolygiadau.. ..................................... 215' Byr-nodion...................................... .. . 216 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'I FAB. , PRIS TAIR CEINIOG.