Skip to main content

Rhif 846.] Cyfres Newydd 197 MAI 1906. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r ëiddo Duw i Dduiü." DIWYGIWR DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwa*, a'r - . Parch. GwyBf a Roberfs. Llanelli. CYNWYSIAD. Y Parch. E. Aeron Jones, Manordeilo, -(Darlun), gan y Parch. D. A. Griffith, Troedrhiwdalar.......... 146 Cymanfa'r Diwygiwr— . Pregethwr—Y Parch. W. James, Abertawe...... 154 Myfyrdodau y Cyssegr :—Mawredd Marwolaeth Moses, gau Melynfab................................ 159 Llwybr y Diwygiwr : Egwyddor Sylfaenol Protestaniaeth gan y Pareh. Miall Edwards, M.A. Aberhoiiddn. . 162 Llaw Duw......................,................. 165 Cyfres yr Euwogion—Llew Elwyfo,gan Watcyn Wyii . . 166 Y diweddar Mr. John Gibbou, Abertawe (Darhm), gan y Parch. G. Penar Griffiths, Pentre........ 170 Paradwys Dante, gan Mr. Johu Williams, Waun Wen . . 173 Y Bugail Mawr.................................... 176 Ei fachgeu ei hun ydoedd.......................... 176 Helyntion y D'ydd— Y Barnwr Gwilym Williams ................177 Mesur Addysg ............................ 177 Datgysylltiad.............................. 178 Curo'r Haiarn cyn cyneu'r tân, gan Küsby ............ 180 LLANELEI: . ■ ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.