Skip to main content

Rhif 844.] Cyfres Newydd 195. MAWRTH 1906. " Yr eiddo Gcesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." DIWŸGIWR. DAN OLYGIAETH Y ♦♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Parch. R. Themas? Gfandwr, A'R Parch. Gwylfa Roberfsf Llanelli. ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•••••♦••♦♦••♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»i* CYNWyS/AD. Dechreu Byd o Newydd, gan Didymus................ 77 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregelhwr—Parch. H. M. Hughes, B.A., Caerdydd 8i Y Parcli. D. M. Rees, Madagascar.................... 87 Myfyrdodau y Cyssegr—Deífroad Eliseus, gan Melj^nfab 88 Cyfres yr Enwogion—Llew Llwyfo—gan y Diweddar Watcyn Wyn................................ 90 Byr hanes Eglwys Ymneillduol Henllan Amgoed, gan y Parch. W. Thomas, Whitland ................ 94 Efrydiau'r Duwinydd—Yr Ymgnawdoliad—gan y Parch. T. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader. . 97 Paradwys Dante, gan Mr. John Williams, Waun Wen, Abertawe ................................... 101 Briwsion i'r Brysiog................................ 104 Y Genadacth gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet. . 105 Helyntio7i y Dydd— Y Patriarch-Frenin.......................... 107 Mrs. Jemima Luke.......................... 107 YParch. D. Griffiths........................ 108 Coffa'r Saint—Mrs. Parry, Llanbadarn,............. 109 LHnellau i'r Diweddar Watcyn Wyn.................. 112 LLANELLI: argraffwyd a chyhoeddwyd gan b. r. rees a'i fab. PRIS TAIR CEINIOG.