Skip to main content

Rhif 842.]*' - ; • Cyfees Newydd 193.*/ IONAWR, 1906. <£ Yr eiddo GcBsar i Çcesar, ar eiddo Duw i Dduw." . V Parch. Ra Thomas. Glandwr. A'R ... ' Parch. GwySf a Roberts, Lianelli. »♦♦♦♦♦♦»♦♦»«♦♦♦♦♦♦»*♦♦«♦♦«♦»»»♦»»««»♦«»««♦««»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦»♦«♦» CYNWYSIAD. Watcyn Wyn— Fel Bardd, gan y Parch. R. Gwylfa Roberts, Llanelli..........----......................... 5 FelCyfaill, gany Parch. J. Towyn Jones, Cwmamman 13 Fel Athraw, gan y Parch. W. Gîasnant Jones, Siloh, Maesteg.................................... 22 Fel Bachgen, gan Mr. D. W. Lewis, Brynamman. . 25 Peniîlion gan Mrs. Martha Phiöips.............. 27 Cymanfa'r Diwygiwr— Pregethiür—Parch. Ben Davies, Pantteg ...*..___. 28 Y Beibl yn llaw'r Beirniad, gan y Parch. Iona M. Wiiliams, Llanelîi .'.....................................33 Athrylith neu Lafur. ........ ■;..,..................... 36 Helyntion y Dydd— Y Weinyddiaeth Newydd ......................^y Mr. D. Lloyd George, A.S. ....................37 Yr Etholiad ........--------,-------..............38 Y diweddar Barch. J. Bowen Jones, B.A. ....____^8 Llyfrau Newyddion ...................................40 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRl£ TAIR CEINIOG. ■*