Skip to main content

Rhif 839.] Cyfres Newydd 190. HYDREF, 1905. " Yr eiddo Gcesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." V DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSIAD. 11 Darparu i'r \rglwydd Bobl Barod,' gan R. T......... 297 Cyfres yr Enwogion—Mynyddog—gan Watcyn Wyn.. 302 Dyledswydd a Mantais yr Églwys o fod yn ffyddlon i'w Chyfarfodydd Wythnosol, gan y Parch. J. G. Jones, Bethauia, Cwmogwy............ 305 Adgofion Taith i Dde America, gan Mr W. J. Parry, Bethesda.................................. 309 Aberystwyth ...................................... 313 Y Golofn Farddonol— Er Cof Anwyl am Mrs. Thomas, Tynywern.. 315 Penillion i'r Diwygiad.............................. 316 YDdalenGoll....................................... 317 Cynonfardd yn Ysgol y Gwynfryn.......,............ 318 4 O na Bawn yn fwy tebyg.'.................. 319 1 Treigla dy ' Faich ar yr Arglwydd.'........ 319 Cymdeithas Genadol Llnndain a'r Eglwysi Cymreig, Gan y Parch. J. Hywel Parry, L/lansamlet.... 320 "Ymaithag Ef.".............................••••••• 322 Helyntion y Dydd— Cyngres Iylafur............................ 323 Gwallgofrwydd a'r Ddiod Feddwol........... 323 Allan o Waith............................ 324 YStormOlaf...................................... 324 Uyfrau............................................ 325 Byr-nodion....................................... 327 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.