Skip to main content

Rhif 835.] Cyfres Newydd 186. MEHEFIN, 1905. Yr eiddo Ccemr i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." Y DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Iyn. CYNWYSIAD. Y Weinidogaeth yn ngwyneb Gofynion yr Oes, gan Proff. D. M. Lewis, M.A., Aberystwyth .. 169 YrAfal .. .. .. .. ..176 Proffwydoliaeth Fessianaidd, gan J. D. Lewis, B.A., Mansfield College, Oxford . . . . 177 Cyfres yr Enwogion—Gwilym Hiraethog—gan Watcyn Wyn . . . . .. 182 Adgofion Taith i Dde America, gan Mr. W. J. Parry, Bethesda . . .. . . .. 185 Milo Newydd, Sir Gaerfyrddin, gan y Parch. W. Bowen, Penygroes . . . . . • . . 188 Ar Gyflwyniad Tysteb i Mr. Bowen, Penygroes, gan Watcyn Wyn .. .. .. .. 191 Gronynau .. .. .. .. 190 Pris y Llais .. .. •. .. 192 Yr Undeb Cynulleidfaol yn Llundain, gan R. T. . . 193 Helyntion y Dydd— Tysceb Mr. J. E. Jones. Tylorstown . . . . 196 Hanes Eglwys Cwmllynfell a'r diweddar Barch. Morgan Hopkin, Tongwynlas . . . . 196 Y Rechabiaid .. . . . • •. 197 Y Cynllun Goreu i Ddadblygu Talentau Cuddiedig yr Eglwys, gan Mr. D. Jones, Aberteifi . . 198 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHGEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.