Skip to main content

Rhif 832.] Cyfres Newydd 183 MAWRTH, 1905. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, cìr eiddo Duw i Dduw." Y DIIYCIH. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thoias, Glandwr, a Waícyn Wyn. CYNWYSÍAD. Beirdd y Deml, gan y Parch. D. Lewis, L4anelli .. 6^ Y Celt ýn y Pwlpud, gan y Parch T. Mardy Rees, Buckley 76 Throw out the I,ife-line .. 79, Cyfres yr Enwogion—Gwilym Hiraethog—gan Watcyn Wyn .. 80 James Nevin, gan y Parch. O. Jones, Mountain Ash . \ 84 Doethineb .. 87 Tysteb Mr. Thomas, Tynywern, gan Watcyn Wÿn .. 88 Adgofion Taith i Dde America, gan Mr. W. J. Parry, , Bethesda •. 89 Penillion i'r " Diwygiad," gan Y Pia, Brynaman ,. 91 Darllen y Beibl i Fantais .. .92 Y Genadaeth— Agoriad Ty Newydd y Genadaeth, (Darlun) gan y Parch. J. Hywel Parry, Iylansamlet .. 93 Agoriad y Senedd .. 95 Helyntîony Dydd— Dewi Sant .. 96 Diwedd hen Gerddor .. 98 Bmyn Jubili Talu Dyled • • 99f; Byr-nodion .. 99 LLANELLI; ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FABí PRIS TAIR CEINIOa