Skip to main content

ŵ* 7^;- ■» Rhif 830.] u^' Ctfees Newydd 181. - ^ IONAWR, 1905. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y Parcb. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wp. CYNWYSIAD. Y Parch. P. T. Forsyth, M.A., D.D. (Darlun), gan R. T. 5 Yr Adfywiad Crefyddol, gan Didymus...... 8 Y Gwir Ddysgyblion .. .. .. .. ... 12 Heddychol Ffyddloniaid, gan y Parch. T. Hughes, Caerdydd............13 Y Ddiweddar Mrs. Garibaldi Thomas, gan y Parch. T. Gwyn Thomas, Ilkeston......18 Y Llwyni' ar Dân, gan y Parch. W. Glasnant Jones, Siloh, Maesteg......... .. 21 Y Golofn Farddonol— Seren Bethlehem . . ........23 Tystiolaethau Gwerthfawr, gan y Parch. J. Stephens, Brynteg, a'r Parch. E. Richards, Tonypandy . . 25 Emyn y Diwygiad .. . . .. .. .. .. 28 Y Diwygiad a'r Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Elansamlet .. . . .. .. .. 29 Codi drwy Anhawsderau . . ....... .. .. 30 Lle i Ti ...... .. ...... 31 Helyntion y Dydd— Adfywiad Crefyddol .. ...... 32 Allan o Waith .. .. ...... 33 Dwyrain Bell .........«33 Robert Burns .......... 34 Watcyn Wyn .......... 34, Llyfrau ...... ........ 35 - sP L,EANELIvI: ' ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B.. R. REESA'lFAB. PRIS TAIR CEINIOG,