Skip to main content

1 I .TBBS mmM9^ T v -"•* Cîfbes Ẅswn® I8Qç RHAGFYR, 1904. ," Yr eiddo Cce&ar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." V DIWYGIWB. DAN OLYGIAETH Y íarch. R. Thomas, Glandwr, a Watcp Ip. CYNWYSIAD. Nos Sabbath y Pregethwr, gan Didymus......357 Oriau gyda'r Sèr, gan y Parch. T. Esger James, Saron, Maesteg .., .... ......361; Amser ... ...... .....-.3^5 Priodas Iddewig, gan y Parch. Gwylfa Roberts, Llanelli 366 Absalòm, gan Mr. D. Ladd-Dayies, Caerdydd .. .. 369 Y Diweddar Barch J. Silin Jones, Llaudrindod, gan R. T. 371 Yr Haul ...... .. ......372 Gwen Parri.—Pennod XII., gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale .. 373 Y Golofn Farddmol— Penillion y Nef .. ........378 Cariad ; .. .. .. ......379 Anerchiad i Genadon, gan y Prifathraw Adeney, D.D. 381 Helyntion y Dydd^— Watcyn Wyri Rwsia a LÍoegr .. .v Cwestiẃn Addŷsg .„■/' Etholiad yr Arlywydd Adfÿwiâd;Çrefyddol . : .. Eisteddfod Genedlaethol Aber Pennar 385 385 386 387 387 3«7 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.