Skip to main content

Rhif-828.] Ctfees Newtdd 179. TACHWEDD, 1904. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, cCr eiddo Duw i Dduw.''' V DIWYGIWR. DAN OEYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Iyn: CYNWYSIAD. Yr Undeb yn Nghaerdydd, gan R. T.......33S Y Darfodedîgaeth.........../ 33° Safon Gweithredoedd mewn Cymeriad, gan y Parch. W. Salmon, Casnewydd ........331 Samtiel. Milton Jones, gan M. P. M.......335, Gronynau .. ............339 Gwilym Elian .. .. ...... .. 34° Gwen Parri.—Pennod XI., gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale .. 341 Addoliad ............. . - • 345 Mr. Davies,Taihirion (Dartun), gan y Parch. J. Williams, Hafod .. .. ........346 Hen Weinidogion Bro Morganwg ......349 Y diweddar Barch. T. Dennis Jones (Darlun) gan R. T. 350 Y Golofn Farddonol— Cân y Pregethwr, gan Dewi Aur......352 Helyntion y Dydd— Brwydr Addysg yn Nghymru *...... 353 Cynadledd Addysg Caerdydd ...... 353 Penderfyniadau y Gynadledd ...... 354 Y Wlad a'r Llywodraeth Bellach...... 355 Spurgeon yn Monte Carlo. . ........ 355 Iylyfrau .. .. .. ........ 356 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.