Skip to main content

*.' '- . -,:'-:, i''>; -.!:■-: EHIF 827.] Cyfres Newydd 178. HYDREF, 1904. " Yr eiddo Cceear i Ccesar, ar eiddp Duw i Dduw" Y DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thoias, Glandwr, a Watcyn Wp. CYNWYSIAD. Gwaith yr Eglwys yn ol Bsiampl Crist, gan R. T___ 293 Mebyd ac Ieuenctyd, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl.. . 297 Cystadleuaeth, gan Amos .. .. .. .. .. 301 Cyngres Flynyddol yr Undebau Llafur, gan Didymus.. 302 Zealand Newydd ............ 304 Gwen Parri.—Pennod XM gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale .. 305 Ysbryd Cyhoedd .. .. .. ...... 310 Y diweddar Barch. W. Griffiths, Cendl (Darlurì), gan y Parch. R. E. Peregrine, B.D., Rhymni .. .. 311 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hyweí Parry, Llansamlet 314 Y Golofn Farddonol— Nid o waith Llaw .. ........ 317 Er Cof am Davy Edgar Phillips....... 318 Dau Englyn ì Mrs. J. J. Jones ...... 319 Llyfrau t .. .. .. ...... 319 Helyntion y Dydd— Y Cyngrair Oll-Geltaidd........ 320 Eisteddfod Genedlaethol Rhyl...... 322 Byr-nodion .\ .. .. .. .. .. .. 324 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.