Skip to main content

Rhif 826.] * Cyfres Newydd 177. MEDI, 1904. ". Ÿr eiddo Ccesar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." V DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn CYNWYSIAD. Yr Bglwys EíFro, gan y Parch. D. Griffiths, Cwmdare.. 261 Ysbryd Chwareugar yr Oes, gan y Parch. T\ M. Rees, Buckley . . .. .. . . .... 269 Cymdeithasiaeth Eglwys y Pentecost, gau y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli.. . . . . .. 271 Llyfrau .. ............ 274 Y Golofn Farddonol— Crist yn Nhy Simou y Pharisead...... 275 Ty'r Cyffredin . . . . :...... 277 Angladd Prydydd .. .. .. .. .. 277 Gwbn Parri.—Pennod IX., gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale . . 278 Corff Crist, gan y Parch. J. Morris, Caerau, Maesteg . . 282 Gwersi yBychain .. . . .. ...... 288 Hçlyntìon y Dydd— Y Gwyliau .. . . .. . . .. .. 289 Llandrindod .. .. .. ...... 289 Eglwys Rydd Scotland v. .. .. .. 290 Pechodau yr Ysbryd . . .... . . .. 290 Emyn y Bwa .. .. .. .. .. .. 291 Byr-nodion .. .. .. .... .. . . 292 ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FABi PRIS TAIR CEINIOG.