Skip to main content

Ehif 824.] Cypres Newydd 175. GORPHENHAF, 1904. " Yr eiddo Ccesar i Coesar, ar eiddo Duw i Dduw." V DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn CYNWYSÍAD. Codi Pregethwyr a'u Parotoad i'r Weinidogaeth, gan y Parch. T. Johns, Llanelli.............. 197 Dathlu Canmlwyddiant Richard Cobden, gan Didymus. . 205 Moesoldeb Cymdeithasol, gan Mr. W. Guy, Penclawdd 208 Y Diweddar Barch. F. Samuel, Soar, Abertawe (Darlun) gan y Parch. D. Jones, Cwmbwrla, Abertawe. . 212 Gwen Parri.—Pennod VÍI., gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale. ... 217 Y Diweddar Barch. J. Carfan Davies, gan R. T. ....... 222 Y Golofn Farddonol— Ysbryd Balch y Marwol . é.................... 223 Helyntion y Dydd— Mehefin Teg a Garw. ,'.....,................. 225 Ymweliad a'r Maerdy........................ 225 Tysteb i Eos Dar............................ 225 Y Frwydr aTr Darfodedigaeth................. 226 Y Diweddar Mr. John Jeremiah, Mynwy.............. 227 Iylyfrau........................,. „................. 227 LLANELU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.