Skip to main content

Ehif 823.] Cyfres Newydd 174. MEHEFIN, 1904. " Yr eiddo Gcesar i Ccesar, dr eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandir, a Watcyn Wyn CYNWYSIAD. Marwolaeth Syr H. M. Stanley, gan Didymus------------ 165 Gwyddoniaeth a Chrefydd, gan J. Caswàllon Wood____ 169 Cadwch Eich Meîusder............................... 172 Moesoldeb, gan Mr. W. Guy, Penclawdd.............. 173 Gronyuau ..___.................................... 176 Sylwadau o Bregeth, gan y Parch. D. Jones, Cymmer . 177 Hoff-eiriau Teulu'r Ffydd, gan y Parch. W. James, Abertawe.................................. 180 Gwen Parri.—Pennod -VI., gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale.... 183 Beddargraff Gurnos, gan Gwydderig ................ 187 Y Golofn Farddonol— ; " A'r olew a beidiodd ".................... 188 Y Diweddar Mr. W. Williams, Y.H., Maesygwernen____ 189 v^ynydd Ymneillduàeth.............................. 190 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet 191 Helyntìon y Dydd— Codi Pregethwyr ............................ 193 Y Llywodraeth a'r Wlad,...................... 193 Bmyn—Ffydd a Gobaith y Credadyn ................ 194 Cyfeillgarwch...................................... 195 Byr-nodion......................................... 195 LLANEUJ; ÁRGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR ÇEINIOG.