Skip to main content

Rhif 821.] Cyfres Newydd 172. EBRILL, 1904. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Ddüw." DAN OLYGIAETH Y ParcL R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn. BHIFYN ABBENIG. CYNWYSIAD. Yr Eglwys Rydd fel cyfrwng i feithrin Dawn a Gweith- garwch Cristionogol, gan y Parch. Elias Davies, LlanelH. (Darlun ór awdtur).................... 102 Rhanu Traethodau................................... 105 Cyfleusdra yr Eglwysi Rhyddion i feithrin Argyhoedd- iadau Dyfnion, gan y Parch. M. P. Moses, Llanelli (Darlun àr awdwr)........................... 106 Meithriniad Ysbryd Cenadol, gan y Parch. W. Davies, Llandilo. (Darlun àr awdwr)..................... 110 Sicrwydd Gobaith yr Efengyl, gan y Parch J. Thomas, Llandilo. (Darlun àr awdwr)..................... 113 Caru Heb Weled, gan D............................. 115 Y Cyíle rydd Egíwys Rydd i feithrin Ysbrydolrwydd Cymeriad, gan y Parch. Thos. Johns, Llanelli. (Darlun âr awdwr)............................... 116 Ystyr Genhadol y Cymundeb,gan y Parch Gwylfa Robeits, Llanellì. (Darlun àr awdwr).................. 121 Llinellau ar Briodas, gan Gwili......... .•............ 125 Gwen Parri.—Pennod IV.. gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale____126 Y diweddar Jonathan Williams, Y.H , Bargoed......... 130 Canmlwyddiant y Feibl Gym'deithas, gan Watcyn Wyn. . 131 Helyntion y Dydd.........................."......... 132 LEANELEI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.