Skip to main content

Rhif 819.] Cyfres Newydd 170. CHWEFROR, 1904. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." V OIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a latcyn Wyn. CYNWYSIAD. Enwogion y Ffyddj gan Watcyn Wyn.................. 37 Beirniadaeth Feiblaidd a'r Efengyl, gan John Morgan Jones, B.A., Aberdar............. 42 Darllen Llyfrau, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl.......... 46 Agoriad Capel Newydd Hebron, Cymmer, Port Talbot . . 48 GwEN Parri.—Penod II. gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale...... 49 Y Pab............................................... 53 Yn nghwmni Henri Frederick Amiel, gan y Parch. T. M. Rees, Bucldey.................... 53 Blwyddyn Newydd.................................... 56 Iylyfrau.............................................. 56 Y Golofn Farddonol— Y Gauaf..................................... 57 Y Diweddar Barch. T. George, Dinas, Rhondda......... 58 Y Diweddar Barch. D. John, Manchester................ 59 Y Diweddar Mr. Jonathan Williams, Y.H., Bargoed...... 60 Awr gyda'r Dosbarth, gan T. W........................ 61 Y Lili Fach Wen.................................... 65 Helyntion y Dydd— Y Dwyrain Bell.............................. 66 Lloeger Agos................................. 66 Cymru Gartref................................ 67 Byr-nodion.......................................... 67 LLANEtLI." ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.