Skip to main content

"/ Tp^ /íá^ y íLll ■'■ ■ i- '■*•*■■■......——■ ****?•*&!*>»-.....■.........i '.i.......■■:.*i.i !■ ..i — Rhif818.]a/ Cyfres Newydd 169. ■: IONAWR, J904. " Yr eiddó Ccesar i Ccesar, 'à-r eiddo Duw i Dduw." Ÿ DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y Papcù. R. Thoias, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSÍAD. Dr. Joseph Parry: ei waith a'i Ddylanwad, gan Mr. D. Emlyn Evans .................................. 5 Gwreiddyn y Drwg, (gan Didymus)..................... 10 Beirniadaeth Feiblaidd a'r Efengyl, gan * John Morgan Jones, B.A., Aberdar............... 13 Gwen Parri.—Penod I. gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale....... 17 Y Beibl a'r Ysgol Ddyddiol, gan y Parch. J. Davies, Wern, Ystalyfera.............................. 20 Bazaars.............................................. 24 Colofn yr Emynau— 1 Treigla dy faich ar yr Arglwydd.'................ 25 Siloa, Llanelli, gan Taborfryn, {Darlun oW Parch. Eh'as Davìes)................ 26 Gurnos yn ei Fedd, gan Watcyn Wyn____.............. 29 Ddydd Angladd Percy Bach___,......,____............ 3J Y Genadaeth— Mahometaniaeth a Christionogaeth............... 32 Helyntion y Dyddr— Blwyddyn Newydd Dda.......................... 34 Llyfrau.............................................. 35 Byr-nodion............................»............. 36 LLANELM: ARGRAFEWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. ... PRIS TAIR CEINIOG.