Skip to main content

Rhif 817.] 'Gtfres Newydd 168. * RHAGFYR, 1903. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Dduw." Y 0IWYGIẄ8. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Iyn. CYNWYSIAD. Gwyl Hydrefol yr Undeb yn Bournemouth, gan R. T..!. 357 Nansi—Merch y Pregethwr Dall;—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn..................................361 Y Ddegfëd Pla, gan y Parch.J. Gwrhyd I^ewis, Tonyrefail 364 Pwy sy'n Iawn ? gan Didymus....................___368 Llyfrau.............................................370 Hanes Eglwys Carmel, Gwaencaegyrwen, gan Mr. Jonah 'Evans..................................371 Y Genadaeth— Yr Efengyl yn mysg y Cenedloedd mwyaf Anwar- aidd, gan W. G. Lawes, D.D., F.R.G.S., New Guinea.........................................375 Y Golofn Farddonol— Er, acEto..................................... ^j8 Creadigaeth a Rhagluniaeth Duw, gan Alaw Cynlais, Hirwain...................................... 380 Briwsion i'r Brysiog..........................'...,.... 384 Helyntìon y Dydd— Jubili Carmel Gwaencaegyrwen.................. 385 Diwedd Blwyddyn Ryfedd...................... 385 Pwlpud Annibynol Ceredigion........................ 386 Clefyd Dyeithr...................................... 387 Byr-nodion.......................................... 387 LLANELLr: ARGRAFFWYD A CHYHOÉDDWYD GAN- B. R. REES A*I FAB; PRIS TAIR CEINIOG.