Skip to main content

Rhif 816.] ; Cyfres Newydd 167. TÀCHWEDD, 1903. " Yr eiddo .Ccesar i Ccesar, ar eiddo Duw i Ddiw." DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a fatcyn Wyn. CYNWYSIAD. Y Proffwyd a'i Awyrgylch, gan y Parch. G. Penar Griffiths., ..................................... .»325 Fy Niaconiaid Cyntaf, gan y Parch. L. Jones, Tynycoed. . 333 Adgofion am weinidogion yr oes o'r blaen—Y Parch. David Jones, B.A. {Darlun), gan Mr. W. J. Parry, Bethesda . ... 1..............%-•-•;•♦............<.'. 336 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel-^gan Elwyn a Watcÿn Wyn.................................". 34,1 Y Nawfed Pla, gân y Parch. J. GWrhyd Lewis, Tonyrefail 345 Y Genadaeth, gan y Parch. Proffeswr Amiitage, M.Á.. .. . 340 Y Golofn Farddofiol-— Y ddau hen GyfailL. .___............. ......... 350 Synwyr Cyffredin..:...'............ ..;.. ............... ^2 Dywediadau o eiddo John Wesley. .„>>.... .___........ .35-2 Angen Gweithwyr. ................................ ... 35^ Hclymtìon y Dydd— : . ■_-: Sefyllfa'r Tywydd....... ;;■....'...... ............... 353 Sefyllfa'r Cyhheuaf.. .. .. .. .... ......... ........ 353 Sefyllfa'n Gwlad...............................333 C*SS..............,....,............................354 Llyirau.............................................355 Byr-nodion..........................................$$6 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'I FAB. PRIS TAIR CEINIOG.