Skip to main content

Rhif 815.] ' i Ctfres Newydd 166. HYDREF, 19Q3. " Tr eiddo Ocesar i Ccesar, a'r etddo Duw 4 Dduw." DAN OLYGIAETH Y Parcli. R. Thornas, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSIAD Cof-Golofn Caledfryn, (Darlun), gan Gwylfa.......... 293 Parotoi Lle, gan Watcyn W)7n. *......................300 Gwyliau, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl...............306 Nansi—Mercliy Pregethwr Dall—Nefol—gan Elwyn a Watcyn Wyn....................,......... 309 Adroddiad yr Undeb am 1902, gan y Parch. T. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader........313 Yr Wythfed Pla, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, TonyrefaiL 314 Y Genadaeth, gan y Parch. Professor Armitage, M.A. ... 317 Aniiibymaeth )m Ammanford......................... 319 Carfan a Bryn Sion, Sir Benfro ....................... 320 Helyntion y Dydd*- Y Pen Tost Newydd..............,............... 321 Y Tywydd...................................... 323 Cystudd Mr. Thomas, Glandwr.................. 323 Byr-nodion..........................................323 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHÖEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.