Skip to main content

s— Rhif 814.]' s Cyfres Newýdd 1ö"5. MEDI, 1903' " Yr eiddo Casar i Ccesar; a\r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wp. CYNWYSIAD Y Dìẃedáar Mr. T. Williams, Y.H., Gwaelodvgarth, Merthyr Tydfil (Darlnn), gaiiR. ± ......"............ Y Seitlifed Pla, gan y Pareh. J. Gwrhyd Lewis, Tonyreíail... Creadigaeth a Rhagluiiiaeth Duw, gan Alaw Cynlais, Hirwaen Gwers yr Athraw, gan Mr. Thomas Williams, Treeynon. Ÿ Golofn Farddonol : Y Deryn Du. ........... ... ... ... ...... NANsi...Merch y Pregethwr Dall...ìsofel...gaii Elwyn a Watcyn Wyn............. ........... Iaith Calon....................... '........... Adroddiad yr Undeb am 1902, gan y Parch. #T. Griffith, Bethesda ............ ............... Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet .. Hanes Eglwys y Christian Temple, Ammanford, gan Mr. John Richards, Ysgrifenydd ...... Agoriad Capel y Gwynf ryn........... Dirwest, gan Jacob Meredíth, Pontygwaith Profion ein bod yn agos i'r Nefoedd... . ... Gronynan ...... ......... ...... Ilélyntion y Dydd: Eisieddfod Llanelli ... ... J. Llyfrau......... ... *... ... ... ... Byr-nodion............... ... ... "'N 261 266 270 272 276 277 280 280 281 282 285 286 289 289 290 292 ARGRAFFWYD A CHYHOEJOD^YD GAN B* R. REES A't FAB. PRIS TAIR CEINIOG. —_