Skip to main content

Rhif 813.] AWST, 1903 'Cyfres Newydd 164. f* Yr eiddo Ceesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandẅr, a fatcyn Wyn. _____________________________________________ 1 "~~ ~~~ CYNWYSIAD Athroniaeth Foesol, gan y Parch. Gurnos Jones, Li^.D. 229 Oriau Gyda'r Ser, gan y Parch. T. Bsger James, Saron, Maesteg..................................... 235 Y diweddar Richard Williams, Grangetown, Merthyr Tydfil, gan y Parch. J. J. Evans, Heolgeryg .... 239 Y rhai nad oedd y byd yn deilwng ò. honynt, gan Mr. J. D. Richards, Coleg Aberhonddu ............ 241 Anerchiad ar lan bedd Mrs. Dr. Parry, Pontycymer, gan y Parch. R. O. Hughes, Plasmarl............... 244 Beddargraff y diweddar Barch. K. M. Roberts, Pentre- tygwyn, gau M.P.M.......................... 246 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn.................................. 247 Yr Undeb yn Nowlais, gan Undebwr.................. 251 Yn mhlith y Blodau. ................___............ 254 Y Golofn Farddonol— Cerdd-goffaam Mr. John Eewis,I/lwynbrain Gwynfe 255 Helyntion y Dydd— Ymweliad a Dowlais...........-.....*.......... 256 Prynu Gweithiau Cysegredig Dr. Parry........ 257 Marwolaeth Mr. Williains, Gwaelodygarth...... 25 7 - Eisteddfod Llanelli................,........... 257 Undeb Ysgolion Sabbathol yr Annibynwyr Cymreig.... 258 Uyfrau.................................. '........... 259 v Byr-nodion......................................... 260 LEANELU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES À'l FAB. PRIS TAIR 0EINIOG. ■. •