Skip to main content

Rhif 812.] Cyfres Newydd 163. GORPHENAF, 1903 " Yr eiddo Cmsar i Cmar, a'r eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, aWatcyn Wyn. CYNWYSIAD Pregethwỳr ac Ariangarwch, gari 01iver Twist........ 196 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Ẅyn................................. . 199 Y Chweched Pla, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail............. ...... .:>............... 202 Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru, gan R. T..... 207 Cyfansoddiad Bwriadedig Undeb Cynnlleidfaol Lloegr a Chymru, Cyfieithwyd gan y Parch J. Bodfan Anwyl 211 Addysg Genadol yn yr Eglwysi Gartref, gan Mr. J. Williarns, Waunwen, Abertawe................ 216 Y Friallen____.___........______................... 218 Yr Hyfryd Forau..................................... 218 Cof-golofn Ieuan Gwynedd, (Darlun)................. 219 Y Fodrwy.......................................... 221 Llyfrau.........".....,;...........................J 222 Ysgrifenu Llythyrau................................ 223 Trysori Gair Duw yn y Cof. .;.....___.. .'............ 224 Helyntton y Dydd— Blwyddyn y Jubili yn Nyífryn Aman............ 225 TânCaerfyrddin.............................. 226 Byr-nodion.......................................... 226 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A}I FABî PRIS TAIR CEINIOG,