Skip to main content

Rhif Sn'.] | Cyfres Newydd 162. MEHEFIN, 1903. " Yr eiddo Cmar i Ccesw, a'r eiddo Buw i Dduw." ì ÜIWYGIWR. DAN OUTGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSIAD O Baradwys i Baradwys : y Parcli. W. Emrys Eloyd, yr Uchtir, gan y Parch. Gwylfa Roberts, Elanelli . . 165 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a . Watcyn Wyn..............."................... 169 Pregeth, gan y Parch. J. Morris, Caerau, Maesteg...... 173 Addysg Genadol yn yr Eglwysi Gartref, gan Mr. J. Williams, Waunwen, Abertawe................ 178 Y Golofn Farddoîiol— Er Cof Anwyl am Morfydd fach................ 181 Blodau'r Eithin............................... 183 Rhai Llyfrau Seisnig Difyr, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl................................ 184 Ffraethebau Spurgeon.............................. 188 Cadw Cyfrinach. .... .____.___..................... 188 Adroddiad yr Undeb am 1902, gan y Parch. T. Lloyd Jones, B.A., Pencader..................... 189 Helyntion y Dydd— ;. *\., Addysg yn Nghymru..... ..*................... 191 Crefydd yn Eloeger. ........,;................. 192 Ymerodraeth Chamberlain...................... 193 t/lyfrau............................................. 193 Byr-nodion .................___.,......\............ 195 LLANELW: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG. :,X.-:^'-^-: :-.^'"''- ■