Skip to main content

Rhif 810.] Cyfres Newydd j6í. MAI, 1903. *■* Tr eiddo Casar i Cmar, aW eiädo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, aWatcyn Wyn. CYNWYSIAD Y diweddar Dr. Joseph Parry (Darlun),gan Watcyn Wyn 133 Y Dôn " Aberystwyth "............................ 137 Pa beth a wneir â'r rhai sydd tu allan i'r Eglwysi ? gan R. T.................................. 138 Hoff-eiriau Teulu'r Ffydd, gan y Parch 'W. James, Abertawe.................................... 143 Athroniaeth Foesol,gan y Parch. B. Gurnos Jones, Ll.D. 147 Y diweddar Barch. W. E. Evans, Pontyberem, gan y Parch. Thomas Evans, Wisconsin, America....... 150 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—ganElwyn a Watcyn Wyn............................... 153 Adroddiad yr Undeb am 1902, gan y Parch. T. Grinith, Bethesda, Arfon..............,............... 156 Helyntiony Dydd— Mis Ebrill .................................. 163 Betli wneir o Arglwydd Penrhyn ? ............ 162 Prynu y Werddon............................ 163 Àchub Prydain Fawr........................ 163 Byr-nodion..........".............................. 164 LLANELU: ■ ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FARì PRIS TAIR CEINIOG.