Skip to main content

Rhif 809.] Cyfres Newyddìôo. EBRILL, 1903. " Yr eiddo Ccesar i Cmar, alr eiddo Duw i Dduw." Ÿ DIWYGIWH. DAN OLYGIAETH Y Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Iyn. CYNWYSIAD ~~~ ~ Y Parch. E. Griffith Jones, B.A., Balham, Lmndain, (Darlun), gan Mr. D. Ladd-Davies, Caerdydd.... 101 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—ganElwyn a Watcyn Wyn............................... 106 Adgofion am Weinidogion yr Oes o'r blaen—Llewelyn Samuel (Darlun), gan Mr. W. J. Parry, Coetmor Hall, Bethesda...................... 110 Cyfriniaeth Gristionogol, gan y Parch. J. J. Jones, B.A. Llanelli.................................... 113 Meddyliau ar Bregethu, gan Weinidog heb Ofal. ..... 117 Y Golofn Farddonol— Hnnan-aberth............................... 121 Olynydd Dr. Parker, gan R. T....................... 123 Y Pumed Pla, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail 125 Manion, gan y Parch. G. Penrith Thomas, Ferndale. .. . 127 Helyntion y Dydd— Dygwyddiadau y Mis........................ 130 Yn Wleidyddol............................. 130 Yn Weithfaol. ...-........................... 130 Yn Grefyddol.............................. 130 Dr. Joseph Parry, gan Dewi Llwyd.................. 131 Byr-nodion........................................ 131 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.