Skip to main content

lUiif 807.7' v Cyfres Newydd .158. CHWEFROR, 1903 " Tr eiddo Ctssar i Cmar, aW eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y v ' Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyo. CYNWYSIAD Y Diweddar Ddeon Howell (Llawdden), gan Watcyn Wyn 37 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—•Noíel-^-gan Elwyn a Watcyn Wyn ................................. 40 Cyfriniaeth Gristionogol, gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli...................................."... 44 Meddyliau, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl.............. 48 Y Gwahanglwyf................................-...... 50 Y Diweddar Barch. D. Thomas, Llangynidr............ 51 Y Diweddar Barch. G. Owen, Trefìl, Mynwy.......... 52 Llais yr Arweinwyr Atorn, gan R. T.................. 53 Llyfrau............................................. 55 John Griffiths, Yswv Hirwain, (Daflun)y gan y Parch. T. Edmunds, Hirwain.......................... 57 Y Golofn Farddonol—r Y Pererin..................................... 60 Beddrod fy Nhad............. \.... .____........ 61 Y Genadaeth, gan Mrs. Baylis Thomsoçu............. 62 ffelyntìon y Dydd— Sefyllfa rhẅng Meistr a Gweithiwr.............. 64 Chamberlain yn Affrica........................ 64 t, Eluned Mórgan............................... 64 Groriyuau........................................... 65 Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg...................... 66 Codi drwy Anhawsderau.............................. 67 Byr-nodion..........................."................ 67 LLANELU v ARGRAFFWYD A» CHYHOFDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB; #I^IS.'tAìR ÇEINIOG.