Skip to main content

;",; -:'# Rhif 806. j.b/;. CyfresNewydd 157. ^ IONAWR, 1903 " Tr eiddo Cmar i Ccesar, a?rüiddo Duw i Dduw" DAN OI,YGIAETH Y -'.' Parch. R. Thomas, Glandwr, a Watcyn Wyn. CYNWYSIAD Dr. Joseph Parher (Dar/tm), gan Watçyn Wyn,. .. ...., 5 Y Diweddar Barch. Htigh Price Hughes, gan R. T.. .. . 8 Marwolaeth Archesgob Canterbury. ................... 12 Prif Angen Cymru, gan Deon Howell, Ty Ddewi. ..... 13 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Hlwyn a Watcyn Wyn................................. 16 Gronynau.......____......-----..................... 19 Y Sabbath er mwyn Dyn, gan y Parch. R. Thomas, Penrhiwceiber.............................___ ,20 Llyfrau.............................;-;.'........... ..'. 24 Y Golofn Farddonol— Y Flwyddyn Newydd......................... . 25 Josua, gan Mr. D. Ladd Davies, Çaerdydd............. 26 Daeth Iesu Grist i Waredu.......■..................... 29 Ein Hanghysonderau, gan Coedfab, Cross Hauds. ...... 30 Yn mlaen í yn mlaen !. .___...................... .. ._ . 32 Troedigaeth Tafarnẅr................................. 2)3 Helyntîon y Dydd— Beth am Addysg yn ystod y Flwyddyn Newydd ? 34 Beth am Heddwch yn ystod y Flwyiàdyn Newydd ? 34 Beth am Grefydd ỳn ystod y Flwyddyn Newydd ? 34 Gweddi'r Ffydd ỳn cael ei hateb....:.................. 35 Byr-nodion....... V................................... 35 LLANELIJ: ARGRAFEẄYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.