Skip to main content

■ • -V'.'. . -• ' . ■ ; Rhif 805.I Cyfres Newydd 156. RHAGFYR, 1902. " Tr eiddo Ccesar i Ccesar, a?r eiddo Duw i Dduw" Y DltfYGIBUt. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMÂS, Glandwr; a WÄTCYN WYN CYNWYSIAD Y Ddiweddar Mrs. Thomas, Tynywern {Darlim)........361 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn................................367 Cymdeithion Henaint................................369 Crist yn Dysgu y Torfeydd gydag Awdurdod, gan y Parch. W. Thomas, Whitland............,..,.. 370 Cerydd Doeth........................................372 Yr Eglwys a'r Weinidogaeth, gan y Parch. L. Jones, Tynycoed........................-.........------373 C artref Wersi yr Ysgol Sul, gan Mr. David Lloyd, Abertawe.....................................378 } rofiad Athronydd Enwog............................381 Y Parch. T. Pennant Phillips, Llandysul..............382 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Elansamlet. . 383 Emyn Diolchgarwch................................. 385 Helyntiony Dydd— Meistr a Gweithiwr............................386 Y BillAddysg.................................386 Ymadawiad Joseph............\..............387 Y Parch. Hugh Price Hughes..................388 Darllen y Beibl......................................388 Y Golofn Farddonol—Yr Allor Deuluaidd.............. 389 Tad Edifeiríol......................................390 Iylyfrau............................................391 Byr-nodion......................»;...................392 LLANELU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FÁB. PRIS TAIR GEINIOG.