Skip to main content

l'.f.i s"- ' -" ■ " ■.5,-. i--i % ,.',--:" . : ^3 .»,. ■ - : \ ; ; ; ; ,r ' ■ ■ , ■ ; ■ ! ■ Rbif 804]. Cyfres Newydd 155. TACHWEDD, 1902 " Yr eiddo Casar i Ccesar, a'r eiddo Duw i JDduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMÄS, Glandwr; a WATCYN WYN CYNWYSIAD Cydweithrediad yr Eglwysi Annibynol, gan y Parch. G. Penar Grifhths, Pentre-Estyll.................. 329 Nansi—^Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn................................ 334 Cwympiad y Dail....................................338 Athrylith, gan y Parch. J. Bodfan Anwyl..............339 Yr Undeb yn Glasgow, gan R. T.....................343 Taith yr Anialwch..................................345 Elawenydd, Gwyl y Cynhauaf, gan Watcyn Wyn........346 Cydymdeimlad a»Hwfa Môn yn ei gystudd..............349 " Williams Panfycelyn," gan Job......................350 Emyn.............................................351 Llyfrau Mr. Gladstone.............................. 352 Beddargraff Gwalch Ebrill yn America................. 352 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Uansamlet.. '353 Erlid Pregethwr.................................... 355 Helyníùm y Dydd— Masnach ......___,......................... 356 Addysg.......................................356 Cyfarfyddiad y Senedd..................„.......357 Undeb yr Annibynwyr Cymreig..............Ì.......358 Byr-nödion.........................................359 Ẁ LLANEI<IJ: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG. ì ■• fì - =i-