Skip to main content

Rliif 8o3V .■ -. Cyfres Newydd* 154. HYDRÇF, 1902. " Tr eiddo Cmar ì Casct/r, á'r eiddo Duw .i Dduw." DAN ÖLYGIAETH Y PAR€H. R. THÖMÄS, Glaeriwr; a WÄTCYN WYN CYNWYSIAD Y Diwecldar Barcli. W. I. Morris, Pontypridd, (Darlun), gan y Parch. J. Williams, Hafo'd................297- Nansi—Mercli y PregethwT Dall—Nofel-f-gan Elwyn a Watcyn Wyn..;.............................302 Wesley a Wesleyaeth, gan y Parch'. J. J. Jones, B.iî., Llanelli......................................305 Cynghorion....... .............•■,..................... 310 Y Pedweiydd Pla, gan y Parcli. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail.....................................311 Y Malagasiaid Cristionogol a'n Beiblau, gan y Parch. D. M. Rees, Madagascar........• • • •.............315 Y Breuddwydiwr.....................................318 Tân.................................................318 Y Golofn Farddonol— Penillion Coffadwriaethol... .*.. .__.............319 Gwlad a Thref, gan Crwydryn..........*............... 320 Llyfrau.............................................322 Yr Efengyl yri; y Palas............. .^............_____ 323 " Ni chawn, Ni wnawn, Ni allaf "...................... 324 HelynUon y Dydd— Ddadorchuddío Cof-Golofnau.................... 325 Eisteddfod .Genedlaethol Bangor............____325 Gronynau .......................................... 327 Byr-nodion ...,.....................................328 LI,ANEUyI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.