Skip to main content

■fí»;-,' -' ' '• ■'< •' • Rhíf 8oí]. " ,: Cyfres Neẅydd 152; W 4wst; 3002 •/. >/• ' ' J^———. II I—«—— "■ I I I ——■i»ẂMéÉ— 'l >—Mt—»—M V ^Tr-eiádù Casar i Cmar, a'r eiddo Duw i Dduw? , / ' M^—i li.....III II I I l' II Ẃ' lí II )'' I HŴÿín /'lll l>' ' II HÍÎt ì......... 11.11 lll'inT II III. í |_. I ■! Y „„.„„„. : ;, , dan olÿgi^th: Y PARCH. g. THOMAS, Clanflyr; a WATCÿH WYN t éìttfWYSiAp Cyngor Hen Bregethwr, gah Watcyn Wya.,...;....... 233 HrGof am Mrs. Thomas, Tynÿwern..;................ 336 v Nansi-—-Merch y Pregethwr DalI-*-Nofel---:gän Elwýu á ẀatcynẂÿn..............:.............. ...-.'• 23^ Wesley a Wesleyaeth; gan y Parch. J. J. Jonesy B.A., -. Llanelli .....;....... .....*..,.■< ..v. .\ .......;. 241 Y Weinidôgaeth ...........,-.....Y............-....... ^4ÿ Gorsedd y Beirdd yn cÿhoeddi Eisteddfod Llanelli ...... 247*' Y rhai nad oedd y Byd ýn deilẁng o honyht, gan Mr. J. D. Jliehards, Colèg Aherhonddu;. i........ 249 Cofofn yr Emynau— ._" : * Teyrnâs Nefoedd...........A................. 251 . Ymbil Pechadur ............ ..................^251^ Y Genadaeth, gán y Pareh. j. Hywel Parry^ Llansamlët.. 252 . ../' Y Golófn jpdrddonol—* ...••-" r'/-- • > Cÿwydd yr Hammock ... /.:............ ^... ; 254 Cymru .'.....« .-.......... ...•.♦*. ;s.. .. Wt.. -254:- v Rhái o Nodau Amlwg -y Disgybl;Cynorthwŷol yn ÿr Ysgot -Sql............................;.......,;. 255 |. Xrýírau .......___.., M_______.....;... . .v......... 256 V Canu ; Ei le yn y gwasanaeth créfyddol,gan IägoXeiáf. .257 '■•''■■'•;Cẅỳn y^Amíiáîfad . '.;-,;.V.'.;...•„..*•««'...............260? ,;;■ ;'^^4^.-^:-^ÿ^^ ■ - ■ "■ ■'■" - -..'-■ . ' ^iomedigäeth >v ...... .....;;ví.........;..',. 261 :v ^ewid ýPrÌf'WHnidogí..^.^.,.^ ./.>....... 26Í MarWölaethhen Òymeriad:S^gAoft ».lf-.'.,.-....> 262 Çyfündeb DtyyremiolrMorganwg................„.«.,... 263 / ;$yr^óçü*oh ...........>..-..... /. .-.i..,......,.,.,..« .263^ ÀRGRAFFWYD.A CHYHOEDDWYO GAN' B. R. REES'.A'l FAB. ; PfclS TAIR CÉINIOC. %S\ - -_________-