Skip to main content

m i< ."«-,-■•, Rhif Soo]. Cyfres Newydd 151, GORPH^ " Yt eiddo Oasar i ^hẃm^-dr'^^'îhiwyi'-'^M^P ■' Y DMYGIẄT DAN OtYGIAETH Y* PÄRCH. R. THOHAS, Glandwr; a WATCYN WYN cyM&ys/ad Breniri Iorwerth VII, a'r Brenhittes AÌexandra (Darlun).. s-;.. • Y Pèn-Coronög lorwerth VII, gan Watcyn Wyn., ...... 201 Yf Ysgofion y^ Âuiéricä, gan Noncott.,-. •»... *.. .ý.. I... * 203 NaNSI—Merch y Bregethwr Ball~NofeW-gan Elwyn a Watcyn Wyn....... t>> .-> ......,........... é., 206* . Y Sabbath, gan ÿ Parch. W,"Çj jenHns, Çydẁeîi...,.... 210 CymryBinninghanli................... .r.'}....... ".-..213; Y Trydydd Pla^ gan y Parçh J. Gwrhýd Lewis,Tonyrefail 214 PethauBychaitt* ...,,... i : *•,... ., *. ....>...%..... w.... 2x7 Àgweddau ^resenòl Esboniadaeth Feiblaidd,gatty Parehi MsP. Mqses, fclanelli ;........................ 218 Yr Undeb yn Nghaernarfon, gan R. T.................222 Y Dìwëddar Ẅilliam Lewis, Cenádwr (DarMm)......... 225' Ainodau Heddwch, gan y Parçh. G. Penriŵ Thothas, .-;■'{.: ■ ■ -'.. Ferndaleí...............;>........-..,.;". .'^'J;. .„^ Jaz6 Ymladdfeydd y Coliseum......... .................... 22&, ffeíyntìon y DydA-^ Tymhor Oer... .... ..........t;,..;...^,........-. 239 A Coröttiy Brettitt.;.........v.V.-.■....;............. 229 Heddwch . ,*v; ẃ....... ..."•'..,..........,....... ..*' 229 tlyfrau ...... /................ ., .,;. V.,............... 230 Býr-Nodion........,............................... 2|i U,ANEKJ.: ABGRAFFWYDA CHYHOEDDWYB GAN B, B, REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG. ' ' ■ ,.'■■