Skip to main content

ÎRHif 798]. - Cyfres Newydd 149. | ' mai, . \^^(:0$^0:^^M.- -_ —m—i.i'n ii »ii ii 1 ' 1. i,ii'i,i ' 1 1,1 ' ,nV j 1 "' '.. .;"''.'» i"' '" '' -i:"1 '"'[>"'' '■'■'. - " '."■''^ 'M[',M' l "•■•..:" Tr eiddoÇaawi Cmar, a'r eiddo Dwo,i Ddww." TiWŸGíWîr ,t DAN OI,YGIAETH V PARGfl. R. TH0MÄS, Gíandwr; a WÂTCYN WYN v ' , ÇYNWYSIAD Cwestiwri Addysg-, (gari Noncon). ..... „..,~..,.......... 137 Nansi—Merch y Pregethwr. Dall—-Nèfeî-r-gan Elwyn a . , Wateyn Wyn.................,.,............. 140 Ymgom—Yt Eglwys Gynulleidfaoí 0nedig. .......... . 143 Yr Ysgol Sabbathol........................'........... 146 Ý Parch D. A. Jones, Llangennech, (Darlun), gàsi y ; Pareh. D. %ewis, Uaneîli........»'. £,........... 147 IJyfrau ...................... .*.................... .150 Pregeth Genadol, gan j Parch. D. J. Griffiths, M.A., Treforis..........................;.*.......,.... 151 Y Golofn Farddonol. ...... #,..'..,. ..v....... ...,>,. ..156 Gádael Cartref...........___...............;.,.,.,... 156 Hünari'ddiwylliant, gan y Parch. Jacob JorieSi Merthyr Tydfil..........:............,.........:........ 157 Yr Ysgol Sul a'i Threfniadau, gan y Parch. J. D. Jonès,:, .Abëreänâid ,>.............. ., .. a... .-.,....;..... 160 ,,s ■■■ *." •... : ". ..;.'•' j ,•'•■ ■.•*-■- •,::.''-• íîelỳntiün y Dydd-r- \ , : Ein .CoHedion-L.._____...............C.......... .:■' 166 YBillAddysgNëwydd......... .*'................ 166 A Oes Héddwch ?................ i.....-...:........ 166 YGyllideb..............___.,....„....,.........167 Byr-nodion ,...,.................. ..;. "v.............. 167 I.LANELItf: AÿG^FEWÿD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. < REES A'l FAB. FfílS TAIR CÈINIOG. :■■::-