Skip to main content

'fihìf 796]. *\ Cyfres Newydd 147. MAWRTH, 1902 ià 11* ' ■ 1 ' 1 ".1 11 1 " Tr eiddo Cmar i Ceesar, aW eiddo Duw i Dduẅ." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMÄS, Glandwr; a WÄTCYN WYN. CYNWYSIAD . > :-•■■•' '■.'■'■ '•'■■:-. ":•'- V^v:-■■, i1- - . ''-'"■-*-,v '. • ' Y Parcîi. D. Morgan, Brynaman (Darlun).............. 73 Nansi—Merch y Pregethwr Daìl—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn................................ . 76 Ymgom—Yr Eglwys Gynulleidfaol Unedig.............. 81 Dynion a'u Tyniherau fgan Ddysgybl) ................ 85 Hoff-eiriau Teulu'r Ffydd,gan y Parch.W.James,Abertawe 87 Y Golofn Farddonol— Croesaw i Iyanelli.............................. 91 Y Pla Cyntaf, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail. 92 Y Genadaetjh, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 96 Y ddiweddar Mrs. E. Davies, Caerlyrddin.............. 98 Helyntion y Dydd— Jiwbili Capeli,..............•................. 100 Dadgysylltiad................................. 100 Cymry Patagonia.............................. 100 Gwyl Dewi.............•..................... 101 Llyfrau ...... ,r..............*..................... 102 Byr-nodion........................................ 103 IJ,ANEI,IJ: ÀRGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS , TAIR CEINIOG.