Skip to main content

Rhif 795]. Cyfres Newydd 146. CHWEFROR, 1902 " Tr eiddo Casar i Casar, a?r eiddo Duw i Dduw." DAN OEYGIAETH Y . B. TtföMÄS, Glandwr; a WÄTCYN WYN. CYNWYSIAD Y Diweddar Arlywydd William McKinley, gan R. T.. . 41 Dylanwad Llyfrau.................................. 46 Nansi—Merch y Pregethwr Dall—Nofel—gan Elwyn a Watcyn Wyn................................. 47 Hoff-eirian Teulur Ffydd,gan y Parch.W.James,Abertawe 51 Y Gwrthgilwyr, gan Hwfa Môn...................... 54 Y Golofn Farddonol— Dafydd Lewis y goes l^ren, gan Gwydderig........ 55 Er Cof ain Kate Morgan, gau Cyiaill.................. 56 Ernyn, gan O. R. Owen.............................. 58 LüCY Rhys—gan y Parch. T. G Jenkyn, Llwynpia. .. : 59 Taith i Centauri.................................... 64 Y Fenyw Newydd, gan M. Llewellyn, Ysgol y Gwyufryn 65 Helyntion r Dydd— Agoriad y Senedd........................... 68 Ein Rhagolygon.............................. 69 Cymru ar ddechreu y íiwyddyn ........ ;...... 69 Cymru a'r Ysgol Sabbathol, gan Cynfaen.............. 70 Goleudai Ysbrydol .................................. 71 Y Gath............................................ 71 Byr-noçiion......................................... 72 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.