Skip to main content

Rhif794]- Cyfres Newydd 145. * IONÄWR, 1902 . ■.•■,!. ' I.,',! ," , ' I ■ , I ! í» Y DIWYGIWR. DAN OLVj5IAETH Y :; , PÄRCH. R. THOMÄS, Giandwr; a WATCYH W¥& CYNẂYSIAD ¥ Prif-athraw Caleb Scott, B.A., kL.B., D.D. (Darlun) , gan ÿ Parch. J. Barrow Parry, Burnley ............ 5 Yr YsgolGan........................................ 8 N anbi—Merch y Pregethwr ì>all~Nofel—gan Elwyn a * Watcyn Wyn , j------...-------.-----.............. 9 HofF-eiriaU Teulu'r EFýdd,gan y Parch. W. James; Abertawe 13 Y CadfridogBoòth....-----.*-----...................... 16 Crist yn 'Ymgyfyngu, gan -y Parch. M. P. Moses, I^lanelli 17 Cân—Croesaw D'wysog Çymiu, gan Watcyn Wyn........ 21 Dydé Diolchgar^çh am y Cynhauaf/ gán Mr. W. J. Parry, ; • Coetmor .......»............................ ... 22 Ỳ diweddar Barch. D. Jönes, D.D., Çincinattl, gan R. T..... 23 Y Genadaeth, gan yParch. J. Hywel Parry, Llansamlet .. 25 Llyfrau................. •......*...................... 28 Gronynáu ..'......... •...*,.'.............................28 I,tjcy Rhys^—gany Parch. T. G. Jenkynt lA^&yjÂá, .... 2g Helyntìon y Dyd&— " Dydd y Graddio yn Mhrif-ysgoi Cymru...........» 35 Cyfarfod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg............. 36 Yr Iaith Gtymraeg a'r Ysgol Sul.................. 36 Ymwneud am Heddwch........................37 Dechreu Blwyddyn.............-----...................38' Byr-nodion.......................................... 39 I^ANELU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. *»RIS TAIR CEINIOG,