Skip to main content

>"-.ẅ. Rhif 793]. Cyfres Newý-dd 144. RHAGFYR, |901. / " Tr eiddo Casar• i Catsar, a?r eiddo Duw i Ddtfw." H • DAN OI^GIAETH Y PARGH. R. THOMAS, Glandwr; a WATCYN WYN. CYNWYSIAD. Blwyddyn GyntaJ*y Ganrif, gan Watcyn Wyn......-.... 369 "Yr. Bglwys Gynulleidfaol Unedig," gan R. T.___... 371 Jonah, gan Gwili..............................>..... 376 Blwyddyn olaf y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, gan Mr. W. Guy, Penclawdd........................... «*. 379 Undeb yr Annibynwyr Cyínreig...................... 384 Hoff-eiriau Teulu'r Ffydd, gan y Parch W. James, Abertawe.....___.___.......----................385 Y Mudiad Dirwestol, gan y Parch J. Hywel Parry, Llan- samlet.......................................... 388 Y Golofn Farddonol— Symbyliad i Ffyddlondeb........................ 392 Y Sabbath...................................... 392 Beddargraff W. Williams, Bryncethin, Garnant.... 393 Y Gwanwyn....................................393 Llyfrau............................................ 393 Colofn yr Emynau—_. \ Cred yn Nghrist a Chadwedig Fyddi.'............ 394 Hanes dechreuad Annibyniaeth Sir Gaerfyrddin, gan y Parçh D. Lewis, Llanelli....___................ 395 Helyniiony Dydd— Tachwedd—Atal Gwaith i gadw'r Gyflog.......... 398 Marwolaeth Li Hung Chang—Mrs. Towyn Jones. . 399 Gyfundeb Dwyreiniol Morganwg...................... 400 Byr-nodion.......................................... 401 LLANELLI: LRGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.