Skip to main content

' V: -Soi^ffi m*, ' ' I ■ ■. ' ■ - \ Rhif 792]. _ Cyfres Newydd 143. TACHWEDD, 1901. " Yr eiddo Casar i Casar, a?r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYQIAETH Y PARCH. R. THOMAS, Glandwp; a WATCYN WYN. CYNWYSIAD. Csnadaeth Lloyd George, gan Watcyn Wyn............337 Penillion Croesawol i Lloyd George, gan M.P.M.........342 Jonah, gan Gwili....................................343 Y Pwysigrwydd o Iawn-dreulio Bywyd,gan M'r.D. Jenkins, Glanamman................................347 Y Ffordd Oreu i Ddadblygu Talentau Cuddiedig yn yr Eglwys, gan Mr. D. L,add Davies, Caerdydd.... 349 Yr Haf, gan Mafonwy................................354 Hoff-eiriau Teulu'r Ffydd,gan y Parch W. James, Abertawe 355 Undeb y Bedyddwyr yn Edinburgh, gan R.T. .......... 358 Y Golofn Farddonol— Pryddest i'r 'Gorphenol,' gan Mr D. Lloyd, Abertawe 361 Beddargraff Llew Llwyfo; gan Watcyn Wyn........362 Helyntìony Dydd— Eglwys Gynulleidfaol Undebol..............»...... 363 Y Gronfa ..................... i................ 364 Allor Deuluaidd....................................364 Colofn yr Emynau— v Llef Pererin, gan Mr. W. J. Parry..................365 Nac Ofnwch.........................................365 Cenadaeth Dinas I<lundain... •................—.......366 " Cerwch Eich Gelynion "......._______.............366 Ffon yr Addewid, gan Hwfa Môn ....___V......___... 367 Byr-nodion...........................................368 LLANELU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDẄYI) GAN B. R. REES A'l FAB. \ PRIS TAIR GEINIOG. - j . ' . V' ——