Skip to main content

Rhif 791]. . Cyfres Newydd 142. HYDREF, 1901. " Yr eiddo Casar i Caisar, a'r eìddo Duw i Lduw" Y DIWYGIWR. DAN OEYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, Glandwr; a WATCYN WYN. CYNWYSÍAD. Cyngrair Undebau y Gweithwyr, gan R. T............ 305 Englyn ............................................ 308 Crist a'i Waith, gan Efrydydd........................ 309 Jonah, gan Gwili..................................... 311 Cymanfa'r Celtaidd................................. 316 Dau Englyn i Lord Castletown, gan Watcyn Wyn...... 319 Iylythyrdy Ty y Cyffredin........................... 319 Hanfodion Eglwys Iywyddianus, gan Dewi Aur, Senghenydd.........,.......................... 320 Y Diweddar Barch. Rhys Gwesyn Jones, D.D.......... 323 Rhai o Nodweddion Iesu Grist fel Dysgawdwr, gan Mr. D. Jones, Aberteifi........................325 Y Pwysigrwydd o Iawn dreulio Bywyd, gan Mr. David Jenhins, Glanaman......................328 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet..........".........................330 Helyntion y Dydd— Marwolaeth McKinley........................332 Y isfed o Fedi .............................. ^ Arlywydd Newydd yr Unol Dalaethau ..........334 Llyfrau.........,..................................334 Byr-Nodion..,,..................................... 336 LLANELU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.