Skip to main content

Rliif 789]. 'Y llfO AWST, 190: " Yr eiddo Cẅsar i Casar, rfr eiddo ì Y DIWYGl DAN OtYGIAETH Y PÄRCH. R. THOMAS, Glandwr; í Ŵ CYNWYSIAD. Ein Cyfarfodycid Pregethu, gan Annibynwr .,/ Traetliawd ar Ynignawdoliad Crist, gan Aia\ Hirwain................................., Colofn yr Emynau....................... .. i* Mi ganaf yn }r nos ...................,. ., Y Diweddar Barch. Evan Powell, Pontardula. Hiraethus...........,....................| Defnyddioldeb fel Ffynonell Dedwyddwch, ganMr Jb> R. Williams, Monger Street, Abertawe........v Angladdau Treulfawr............................... Beirniadaeth Mr. Gladstone ar Emyn................% Y Parch. W. E. Eyans, Pontyberem a Chapel Seio (Darlun), gan y Parcli. D? Lewis, Llanelli....., ,.. Adgofion Personol am China, gan y Parch. W. Owen, Pontyclun.........................,............. jfc: Proffwydoliaeth Mam................................ 2! Helyntion y Dydd— Cyhoeddi Eisteddfod Bangor..,..,................ 262 Chwarel y Penrhyn.............................. 263 Dau Undeb Pwysig.............................. 264 „Y Diweddar John Herbert, Arhmanford (Darlun), gan • Watcyn Wyn..................................„ 263 ' - Darlun o'r Gof-golofn............................ 268 Undeb yr Annibynwyr Cymreig...................... 269 Byr-Nodion............................:...........'. . 273 LLÄNELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FABi PRIS TAIR CEINIOG.