Skip to main content

]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÍUiif 786]. Cyfres Newydd 137. MAI, 1901. " Tr eiddo Ccesar i Ccesar, à'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. I b'le yr ydys yu Mynd ? gan Annibynwr.............. 141 Robertsón Brighton, gan y Parch W. Glasnant Jones, Llanelli...................................... 146 Rhai o'n Diffygion y'nglyn a Chaniadaeth y Cysegr, gan Mr. William Richard Williams, Brj-namman ipO Y Golofn Farddonol— Ffarwel i'r Hen Ganrif........................ 155 Emyn y Cymun.............................. 156 Evans BÌ3.encemieii(Dûrl7m),gan Mr. J. Lewis,Llwynbrain 157 Llythyr oddiwrth y Parch T. Rowlands, JMadagascar. .. . 160 Gair y Cymod...................................... L63 Re-union Ysgol y Gwynfryn.......................... 164 Yr Ysgol a'r Lle, gan Glasnant.................. 168 Yr Ysgol a'r Dosbarth Pregethu,gan Mr T. Davies, Brynamman............................ 170 Llyfrau Newyddion.................................. 172 Helyntìon y Dydd— Marwolaeth Llew Llwyfo....................... 173 Chwarter Canrif y Parch W. Boweu, Penygroes . . 173 Yr Etholiadau Lleol............................ 174 Geiriau'r Doethion................................. . 174 Byr-Nodion.......................................... 175 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB; PRIS TAIR CEINIOG.