Skip to main content

Rliif 785]. Cyfres Newydd 136. EBRILL, 1901. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, aW eiddo Dnw i Ddnw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Undeb Cristionogol, gan y Parch. W. James, Abertawe {Darlun àr awdwr)............................ 109 Robertson Brighton, gan y Parch. W. Glasnant Jones, Llanelli........................................ 113 Y Gweiiiidog Da, gan y Parch. P. Davies, Pantteg, Caerfyrddin .................................. 115 Tystiolaeth Dyn Hyfedr—Syr Richard Temple ar Genad- aethau Tramor................................ 118 Llonyddwch ...................................... 120 Marwolaeth y Parch. Urijah R. Thomas................ 121 Yr Ysgol Sul a'r Genadaeth,gan Mr. W. B. Davies, Cadîe 122 Undeb yr Eglwysi Rhyddion yu Nghaerdydd .......... 125 Rhai o Ddyledswyddau Athrawon at eu Dysgyblion...... 127 Y Golofn Farddonol— Y Gweddnewidiad.............................. 128 Bartimeus yn cael ei olwg...................... 128 Rhai o Amgylchoedd Dynion Ieuainc yr Oes. gan Mr. John Llewelyn................................ 129 Crefydd yn dyrchafu ei Pherchenog.................. 136 Helyntìony Dydd— Lloeger \n AfFrica—Llw'r Coroni—............ 137 Llyfrau Newyddion.................................. 139 Byr-Nodion.......................................... 140 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB; PRIS TAIR CEINIOG.