Skip to main content

Rhif 784]. Cyfres Newydd 155. MAWRTH, 1901. " Yr eiddo Ccesar i C&sar, «V eiddo Duw i Dduw" Y DIWYGIWR. DAN OEYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y Brenin Iorwerth y VII (Darlun), gan Watcyn Wyn. . yy Robertson Brighton, gan y Parch. W. Glasnant Jones, Llanelli............"............................ 80 D. L. Moody, gan Mr. P. E. Price.................... 84 Ystori: Yr Hen Gapel a'r Ford, gan Oliyer............ 89 Colofn yr Emynau— I Mewn i'r Byd Tragwyddol.................. 92 Y Diweddar Gynghorwr James Rees, Cwmamman (Darlun), gan Y Parch. J. Tow}m Jones............ 93 Y Golofn Farddonol— Herber, a'i Fam, a'r Pren.................... 100 Marwolaeth Gypsy.................................. 102 Llyfrau Newydolion.................................. 103 Y Ddiweddar Frenines, gan W. Bowen, Pem'groes. .. . 104 Adsain o Angladd Victoria.......................... 105 Y Diweddar Barch. D. M. Jenhins, Lerpwl............ 105 Helyntioriy Dydd— Agoriad y Senedd............................106 Y Genadaeth Gyd-Amserol.................. 106 Llythyr Cenadwr............................ 106 Byr-Nodion.......................................... 107 LLANELU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.